Executives

Chairman
 • Tadayasu Ueno
President
 • Takayuki Kitaoka
Executive Vice President
 • Tomoki Sato
 • Akira Shinkai
Senior Managing Director
 • Katsuya Hirai
Executive Senior Corporate Advisor
 • Katsuki Kanaoka
Director
 • Masahiko Adachi
 • Norio Maenishi
Audit & Supervisory Board Member
 • Yoshie Otaki
 • Hidekazu Nozaki
 • Takuho Shimodaira
Senior Managing Executive Officer
 • Hiroaki Hayashi
 • Yukio Nakamori
 • Yoshiyuki Kishi
Managing Executive Officer
 • Naoto Imasato
 • Kenzo Makino
 • Takumi Azuma
 • Yasuhiro Motoe
 • Takashi Arano
 • Makoto Osanai
 • Akira Makado
Executive Officer
 • Hisatake Jinpachi
 • Masahiro Mikami
 • Fumihiko Mayuzumi
 • Masanobu Sato
 • Kazuhiko Katsumi
 • Tadakazu Izumi
 • Shinya Fukawa
 • Shuzo Hikida
 • Takeshi Miyashita
 • Shoichiro Taniguchi